Roj světlušek Střelka

pro dívky od 5 do 11 let

schůzky: všechny družiny se scházejí ve středu 

  • VČELKY 16:45 – 18:30 hod
  • ŽELVIČKY 17:00 – 18:30 hod
  • MYŠKY 15:00 – 16:30 hod
  • ŽABKY 15:00 – 16:30 hod

vedoucí oddílu: Šárka Žbánková, 737 484 386, sarka.zbankova(a)gmail.com
zástupkyně: Nikola Černá, 732 210 608, nikola.cerna(a)gmail.com
Více informací naleznete na webu:
strelka-teplice.mypage.cz