Skautské středisko Teplice

V Teplicích působí vedle sebe několik skautských oddílů, přičemž každý je určen pro jinou věkovou kategorii. Všechny oddíly sídlí ve společné budově v Jiráskově ulici v Teplicích.

Doporučujeme Vám také navštívit oficiální stránku celostátní organizace Junáka skaut.cz, kde najdete nejen spoustu podrobných informací pro rodiče, ale také on-line hry pro děti.