Světlušky zachránily svět boha Gaido

Dne 12.5. jsme se sešly v klubovně, abychom zachránily další svět (tentokrát svět boha orientace). 

Poté, co jsme si zahrály pár her se objevil dopis s mapou. Podle indicií jsme se nakonec dozvěděly, že se musíme neprodleně dostavit na hvězdárnu v Teplicích. Na hvězdárně jsme našly boha jménem Gaido, který nám řekl vše potřebné k záchraně jeho světa.Večer jsme si zahrály pár písniček a odebraly se ke spánku. Ráno, když jsme vstaly, nás čekala ta nejlepší taneční rozcvička. Po rozcvičce jsme si zabalily vše potřebné, nasnídaly se a vyrazily na nádraží. Cíl naší cesty byl tentokrát Zoopark Chomutov. Bůh nám zanechal úkoly, které jsme plnily v malých skupinkách po Zooparku a přichystal skvělé letní počasí. S vypětím všech sil jsme svět zachránily a výborně se u toho bavily. Bůh všem světluškám děkuje!

Malina