Tábor 2014: Přihláška, informace, informační schůzka

Tábor v roce 2014 bude střediskový; to znamená, že v jeden termín a na jedno místo pojedeme úplně všichni.

  • Stavěčka: 1. – 4. 7. (výběr roverů a skautek/skautů)
  • Tábor: 5. – 19. 7.
  • Bonusová akce pro skauty/skautky: 19. – 25. 7.

Přihláška a informace – bonusová akce po táboře pouze pro skauty a skautky (Horalové a Ála chaos)

Do 1. 5. května přijímáme skrze rádce a vůdce oddílů přihlášku. Můžete si stáhnout dokument Přihláška na tábor 2014, vytisknout ho a odevzdat, anebo o formulář požádat na schůzce. Druhou stranou přihlášky je posudek zdravotní způsobilosti, který vystaví dětský lékař.

Informace o táboře a účasti na něm najdete v dokumentu Tábor 2014 info.

Ve středu 28. 5. 2014 od 17:00 Vás zveme na krátkou informační schůzku, kde o táboře nabídneme další informace.