Termíny letních táborů v roce 2016

Tábor skautů a vlčat: 16. 7. – 6. 8. 2016
Tábor skautek: 16. 7. – 6. 8. 2016
Tábor světlušek: 6. 8. – 20. 8. 2016