Vzpomínka na Václava Havla

Před rokem zemřel prezident Václav Havel, který se zásadním způsobem zasloužil o skončení vlády komunismu v naší zemi. Ivan připomíná jeho návštěvu v Teplicích:

Ve svém mládí byl také skautem, jeho skautské jméno bylo Chrobák.
Ke všem vzpomínkám, které se dnes v celé republice i světě odbývají, připojuji i vzpomínku, která má souvislost s naším teplickým skautingem.

V roce 1995, když Václav Havel navštívil Teplice, byli jsme při tom!

Tehdejší návštěva měla souvislost s ekologickými demonstracemi, které se počátkem listopadu 1989. tedy ještě před listopadovou revolucí, v Teplicích konaly a součástí jejího programu bylo i setkání na okresním úřadu životního prostředí ve Wolkerově ulici. Připravili jsme skautskou zdravici a zorganizovali i skautskou účast, sešlo se nás v krojích cca 20 ( bylo to ve všední den dopoledne). Rádkyně dívčího oddílu Míša Jungmanová zdravici předala a pan prezident se podepsal do naší střediskové kroniky a přidal své oblíbené srdíčko. O tom svědčí i připojená fotografie.