Zahajovací schůzka Chaosu

Další chaosácký rok zahájíme tradiční zahajovací oddílovou schůzkou, během které také přivítáme nové členky oddílu.

Sejdeme se ve středu 4. 9. 2019 v 16:30 v altánu na Šanovské vyhlídce (Janáčkovy sady, Kmochova cesta). Na sebe si vezměte kroj. Končit budeme v 18:30 u klubovny (nováčci ze světlušek končí s námi).

Těšíme se na další rok s vámi!