Zahajovací výprava světlušek je úspěšně za námi!

Tento víkend zahájily svůj nový školní rok výpravou také světlušky. Sešly se již v pátek, kdy si promítly fotky z tábora, zahrály si pár her na seznámení a přivítaly světlušky z Žížal stezkou odvahy a předáním šátků.

V sobotu ráno pak zjistily, že jim zmizela část vedení a to Křítek, Malina a Salám. Po marném prohledávání klubovny zjistily, že je unesl profesor Želvička, a tak se vydaly po jeho stopách. Jeho stopy začínaly na Cínovci a pokračovaly až na Komáří Vížku. Cestou světlušky nalézaly děsivé básničky a různé úkoly, které jim měly napovědět, kde holky hledat. Nakonec se jim tedy podařilo unesené vedení najít a společně si zahrát pár her. Profesor Želvička jim však utekl a zanechal jim pouze výhružný vzkaz, takže všechny s obavami očekáváme, co přijde příště…

Tím však výprava neskončila – poté se světlušky vydaly na místo přespání: na louku nedaleko Fojtovic. Zde si postavily stany a společnými silami uvařily večeři: kuskus se zeleninou a sýrem. Poté, co se všechny navečeřely, je stihl nečekaný déšť, a tak místo dalšího programu musely jít do stanů a spát. Ve stanech však bylo teplo a sucho, a tak se i přes nepřízeň počasí celkem dobře vyspaly. Ráno je pak čekalo již jen balení stanů, snídaně a čekání na autobus, při kterém jim byla trochu zima, avšak když všechny zalezly do budky na autobusové zastávce, bylo to malinko lepší, a tak naštěstí žádná neumrzla. Domů jsme tedy dorazily všechny unavené, ale plné nových zážitků.

páteční večeře

páteční večeře

začátek cesty za předáváním šátků

začátek cesty za předáváním šátků

Kája

Kája

cesta

sobotní cesta

stopa-básnička od profesora Želvičky

stopa: básnička od profesora Želvičky

Shery

Shery

Kroky a doplňování vody

Kroky a doplňování vody

celá pátrací četa

celá pátrací četa

Anička

Anička

unavená Duha

unavená Duha

frisbee

frisbee

Hanička pozorující kobylku

Hanička pozorující kobylku

Našly jsme je!

Našly jsme je!

stavba stanu

stavba stanu

vaření večeře

vaření večeře