Co je to odborka?

Odborka je zvláštní zkouška, kterou světluška může plnit, ale nemusí. Zpravidla je úzce zaměřena na nějaký obor (např. na sport, na přírodu, na manuální zručnost, atd.) a světluška si vybírá sama podle svého zájmu, která z odborek ji bude bavit a kterou se pokusí splnit. Každá odborka má několik předepsaných úkolů, které je třeba splnit či znát, a bývá udělena poté, co světluška splní všechny body.

Na znamení splnění odborky pak světluška dostane trojúhelníkovou nášivku, kterou si našije na pravý rukáv krojové košile.

Protože jsou odborky „něco navíc“, může každá světluška začít s jejich plněním teprve poté, co splní Nováčka. Jedinou výjimkou je odborka Školního prospěchu, která se plní průběžně a uděluje se dvakrát do roka (v lednu a červnu po vysvědčení).

Některé z odborek mají zvláštní podmínky pro mladší (do 9 let) a starší (9 – 11 let) světlušky. Splní-li světluška odborku v mladším věku, musí pak ve starším věku splnit i podmínky pro starší, aby ji mohla nadále nosit.