Přihlášky na tábor vlčat a světlušek

Jelikož se nám neodvratně blíží léto a s ním i náš tábor, přišel pravý čas na vyplňování přihlášek. Přihlášku (i s informacemi o táboře) si můžete stáhnout zde, nebo ji dostanete od svých rádkyň v klubovně. Termín odevzdání je 10. května. Platby pak přijímáme do 1.června.

Upozorňujeme, že vzhledem k velkému počtu vlčat a světlušek, je kapacita tábora omezena.

Přihláška na tábor vlčat a světlušek 2015