Promítání fotek pro skauty a skautky a informační schůzka pro rodiče

Již dnes (ve středu 10. 9. 2014) od 18:00 se bude v klubovně promítat mnoho fotek a možná také nějaké video z našeho střediskového tábora. Jsou zváni všichni skauti, skautky i jejich rodiče. Poté bude krátká informační schůzka zejména pro rodiče mladších skautek, která má za cíl seznámit Vás krátce s naším oddílem. Pokud nemůžete dorazit, potřebné informace najdete zde Informace pro rodiče 2014Chaos tábor 2014