Prométheus 2020

Tento víkend proběhla první část rádcovského kurzu Prométheus. Účastníci se sjeli skoro ze všech koutů České republiky do Mostu, kde se seznamovali jak sami se sebou, tak například s dramaturgií schůzky nebo získáváním zpětné vazby. Také se dostali do pozice pionýrů, kteří musí utéct pryč z ČSSR a dostat se na Západ.

Horký zimní den 2020

Uplynulý víkend jsme strávily v duchu již tradiční akce Horký zimní den. Pohostily jsme vzácnou Mamehu až z Japonska a učily se být správnými gejšami pod vedením Okasan (hlavní gejši), která nás mile pohostila ve svém domě (Okii). Pro Mamehu jsme připravily hostinu a krátká divadelní, hudební, taneční a rétorická představení. Tak zase za rok!

[…]

Zimní VSRJ

O víkendu se konala zimní výjezdní středisková rada, tentokrát ve Sloupu v Čechách. Plánovaly se tábory, budoucí kurzy a střediskové akce (např. blížící se ples https://www.skautiteplice.cz/skautsky-ples-2020/ ) řešili se témata jako motivace, nová klubovna, registrace a celkové zlepšování kvality našeho střediska. Abychom si i nějak odpočinuli, vydali jsme se po okolí, shlédli nový film „Parazit“ a předali první střediskové mikiny.

[…]