Zahajovací výprava Chaosu

První výprava tohoto školního roku, na které se nás sešel rekordní počet, nás zavedla     do tajemných zákoutí Českého středohoří. Zúčastnily se všechny Kobylky, všechny Myšky a dvě členky družiny Medúz. V pátek jsme vyrazily do Oparna, kde jsme přespaly na zřícenině hradu, a druhý den pokračovaly přes Velemín a Milešovku do Bořislavi. Cestou probíhaly přijímací zkoušky pro (bývalé) Myšky, a zároveň výzvy pro všechny ostatní. Nakonec, v sobotu večer po všech výzvách, o sobě mohly všechny Myšky prohlásit, že už jsou právoplatnými členkami oddílu.

V neděli ráno jsme už jenom došli na nádraží do Hradiště, odtud dojely do Prosetic a po obědě na netajném místě u podivného posedu se vrátily do klubovny a rozešly se domů.

Doufáme, že na dalších akcích nás bude stejně tolik nebo ještě víc!